Visit our facebook page
TUISBLAD ALGEMEEN AKADEMIE KULTUUR SPORT FASILITEITE BESTUUR KONTAK ONS
 
ALGEMENE INLIGTING
VAKKEUSES
ONDERSTEUNING
KLEUTERSKOOL
GRAAD R
TINA COWLEY LEESSENTRUM
LEERLING PRESTASIES 2017
GEDRAGSKODE
TOELATINGSBELEID
SKOOLWAPEN & LIED
BESTUURSRAADVakkombinasies

Al die grade neem Afrikaans, Engels, Wiskunde en Bybel.
Graad 1 - 6 het Lewensvaardigheid

Graad 7 - 12 het
Lewensoriëntering

GRAAD 1 - 3
Afrikaans
Bybel
Engels
Lewensvaardigheid
Wiskunde

GR
AAD 4 - 6
Afrikaans
Bybel
Engels
Lewensvaardigheid
Wiskunde

Natuurwetenskap en Tegnologie
Sosiale Wetenskap (Geskiedenis en Geografie)

GR
AAD 7
Afrikaans
Bybel
Christelike Lewensoriëntering
Engels
Wiskunde

Ekonomiese Bestuurs Wetenskap
Fisiese Wetenskap                                                                                                                                                  
 - Lewenswetenskap
Sosiale Wetenskap (Geskiedenis en Geografie)
Skeppende Kuns
Tegnologie

GR
AAD 8 - 9
Afrikaans
Bybel
Christelike Lewensoriëntering
Engels
Wiskunde
Ekonomiese Bestuurs Wetenskap
Fiese Wetenskap
Lewenswetenskap
Skeppende Kuns
Sosiale wetenskap (Geskiedenis en Geografie)
Tegnologie

GR
AAD 10  & 12
Afrikaans, Engels, Bybel en Lewensoriëntering.

KOMBINASIE 1:
Fisiese Wetenskap
Landboubestuurspraktyk                                                                                                                                                                         Rekenaartoepassingstegnologie

Toerisme

KOMBINASIE 2:
Besigheidstudie
Lewenswetenskap
Ingenieursgrafika en Ontwerp

KOMBINASIE 3:
Geografie

Rekeningkunde
Verbruikerstudies

KOMBINASIE 4:
Wiskunde
Wiskundige Geletterdheid

TUISBLAD | ADMINISTRASIE | AKADEMIE | KULTUUR | SPORT | FASILITEITE | BESTUUR | KONTAK ONS