Visit our facebook page
TUISBLAD ALGEMEEN AKADEMIE KULTUUR SPORT FASILITEITE BESTUUR KONTAK ONS
 
ALGEMENE INLIGTING
VAKKEUSES
ONDERSTEUNING
KLEUTERSKOOL
GRAAD R
TINA COWLEY LEESSENTRUM
LEERLING PRESTASIES 2017
GEDRAGSKODE
TOELATINGSBELEID
SKOOLWAPEN & LIED
BESTUURSRAADVakkombinasies

Al die grade neem Afrikaans, Engels, Wiskunde en Bybel.
Graad 1 - 6 het Lewensvaardigheid

Graad 7 - 12 het
Lewensorientering

GRAAD 1 - 3
Afrikaans
Bybel
Engels
Lewensvaardigheid
Wiskunde

GR
AAD 4 - 6
Afrikaans
Bybel
Engels
Lewensvaardigheid
Wiskunde

 - Natuurwetenskap en Tegnologie
 - Sosiale Wetenskap (Geskiedenis en Geografie)

GR
AAD 7
Afrikaans
Bybel
Christelike Lewensorientering
Engels
Wiskunde

 - Ekonomiese Bestuurs Wetenskap
 - Fisiese Wetenskap                                                                                                                                                  
 - Lewenswetenskap
 - Sosiale Wetenskap (Geskiedenis en Geografie)
 - Skeppende Kuns
 - Tegnologie

GR
AAD 8 - 9
Afrikaans
Bybel
Christelike Lewensorientering
Engels
Wiskunde
 -
Ekonomiese Bestuurs Wetenskap
 - Fiese Wetenskap
 - Lewenswetenskap
 - Skeppende Kuns
 - Sosiale wetenskap (Geskiedenis en Geografie)
 - Tegnologie

GR
AAD 10 - 11

Afrikaans, Engels, Bybel en Lewensorientering.

KOMBINASIE 1:
Fisiese Wetenskap
Geografie                                                                                                                                                                         Toerisme

KOMBINASIE 2:
Besigheidstudie
Lewenswetenskap
Perdestudies

KOMBINASIE 3:
Ingenieursgrafika en Ontwerp
Landboubestuurspraktyk
Rekeningkunde
Rekenaartoepassingstegnologie
Verbruikerstudie
s

KOMBINASIE 4:
Wiskunde
Wiskundige Geletterdheid

TUISBLAD | ADMINISTRASIE | AKADEMIE | KULTUUR | SPORT | FASILITEITE | BESTUUR | KONTAK ONS