Visit our facebook page
TUISBLAD ALGEMEEN AKADEMIE KULTUUR SPORT FASILITEITE BESTUUR KONTAK ONS
 
ALGEMENE INLIGTING
VAKKEUSES
ONDERSTEUNING
KLEUTERSKOOL
GRAAD R
TINA COWLEY LEESSENTRUM
LEERLING PRESTASIES 2017
GEDRAGSKODE
TOELATINGSBELEID
SKOOLWAPEN & LIED
BESTUURSRAAD 

http://www.tinacowley.co.za/images/slides2/window-image-1.jpg

Het  jou  kind  ‘n  lees-  of  leerprobleem?

Ons doen ‘n wetenskaplike toets van u kind se lees, daarom weet ons presies hoe om die probleem aan te spreek. Ons werk sistematies en verwys probleme buite ons veld na arbeids-  en spraak terapeute asook sielkundiges.

Al die basiese leesvaardighede van lees word in die klaskamer behandel en resultate is gewaarborg! Ons kan spog met ‘n 8% tot so hoog as 40% verbetering in ons studente se gemiddeld deur die inskerping van die

Gereedskap van die lewe…….Lees

Wanneer die  gereedskap van die lewe” = LEES op standaard is, word studie metode kursusse aangebied, om die student te help om die “gereedskap” reg te gebruik!

Prosedure

Na aanvanklike evaluering word ‘n verslag aan U deur gegee wat met U bespreek word.

Terapie is een keer ‘n week. ‘n Vorderingsverslag word aan elke einde van termyn gedoen.

Die volgende word in die klasse  behandel.

 

Wat maak ons so uniek

Oog Kinetieka

http://cdn1.medicalnewstoday.com/content/categories/eye_health/thumbs/image2.jpg

Nes elke ander spier in die liggaam, kan die oogspier ook ge-oefen  word om sterker en beter te funksioneer. Dit lei tot die gladde oogspier beweging van links na regs wat belangrik is om te kan lees.

 LAG TERAPIE

Ons kombineer asemhalingsoefeninge met lagterapie om die vloei van suurstof op die brein te verbeter. Lagterapie veroorsaak ‘n positiewe reaksie in die liggaam, brein en emosie. Lag terapie bevorder ontspanning van die gespanne liggaam, verbeter imuninitietsisteem, vervoer suurstof na die brein, verbeter bloedsirkulasie ,emosionele intelegensie en sosiale- en emosionele ontwikkelilng

Brein gim

Brein gim is gekombineerde integrerendeliggaamsoefeninge wat die leer vermoeë van ‘n student verbeter. Die bewegings van Brain Gim help om die senuwee eindpunte en breinwerkinge te verbeter met herhalende  maklike oefeninge.

Brein gim fokus op die fisiese; en nie die kognitiewe; aspek van lees en leer. Wanneer die fisiese werking van die brein versterk word verbeter dit die lees en leerproses. Goeie fisiese ontwikkeling beteken dat altwee ore, oë, hande, voete en sintuie saam kan werk soos in ‘n span.

Leesvaardighede

Daar  is verskillende maniere van lees, wat gebruik word vir verskillende redes. Ons fokus op soek-, intensief-,en ontspanningslees vaardighede.

Handle

Handle terapie sluit sekere uitgesoekte oefeninge in wat die onderliggende Mikrosisteem versterk en die liggaam optimaal laat funksioneer. Die menslike liggaamswerkinge funksionering as ‘n  eko sistematiesnatuurlike sisteem, in ander woorde,  die hele sisteem van die liggaan werk saam as ‘n geheel in ‘n eenheid. Deur die oefeninge word die swak mikrosisteem versterk en hierdeur trek die kind die voordeel daar uit.

http://www.tinacowley.co.za/images/yootheme/home_gallery-1.jpg

Basies vaardighede

Basiese leesvaardighede is gelykstaande aan die fondamente van lees. Die vaardighede moet op standaard wees  nadat die grondslagfase in skool voltooi is. Studente wie se basiese leesvaardighede nie in plek is nie sal leesprobleme ondervind. Daarom is dit belangrik om meer aandag aan die vaardighede te gee gedurende die grondslagfase. Alleenlik wannneer hierdie vaardighede op standaard is kan ons met die abstrakte begin, naamlik spelling en taal reëls.

Studie Kursus

Vanaf graad 4 kan studie metode kursusse doen. Die 3 dag  studie metode kursus word gebaseer op die student se brein dominansie. Elke student se dominansie is uniek. Met hierdie kursus leer hul hoe om op te som, beplanning te doen, hoe of dinge maklik te onthou ens.

NBI   Profiele

 

NBI; Dr Kobus Neetling instrumente word gebruik om jou denkvoorkeure te bepaal. Deur kennis van jou eie brein
profiel te hê kan dit baie deure vir jou oop maak in die toekoms ten op sigte van jou loopbaan keuses en die
keuses van skoolvakke. Verkeerde vakkeuses / loopbane lei tot swak prestasies en ongelukkigheid.

Neuro Fokus

 

AANDAG PROBLEME? Neuro Fokus is ‘n nie -indringende terapie wat veilig is en geen medikasie is betrokke nie en
dis blywend van aard. ‘n TOVA toets word
  vooraf gedoen wat sal bepaal hoeveel sessies nodig sal wees om konsentrasie te verbeter.

LEESERS IS PRESTEERDERS !!

http://i.livescience.com/images/i/000/022/921/original/happy-kids.jpg?1324497709,Prentresultaat vir image happy kids,http://jjangas.com/wp-content/uploads/2014/04/happy-kids.png 

TUISBLAD | ADMINISTRASIE | AKADEMIE | KULTUUR | SPORT | FASILITEITE | BESTUUR | KONTAK ONS