Visit our facebook page
TUISBLAD ALGEMEEN AKADEMIE KULTUUR SPORT FASILITEITE BESTUUR KONTAK ONS
 

ALGEMENE INLIGTING
VAKKEUSES
ONDERSTEUNING
KLEUTERSKOOL
GRAAD R
TINA COWLEY LEESSENTRUM
LEERLING PRESTASIES 2017
GEDRAGSKODE
TOELATINGSBELEID
SKOOLWAPEN & LIED
BESTUURSRAAD
Betekenis van die Skoolwapen

Die wapen vertoon ‘n opkomende son in die agtergrond, met ‘n hand wat jong groeiende plant in die voorgrond koester.
Die opkomende son simboliseer die nuwe begin wat met die stigting van die CVO Skool Vivo gemaak is; terwyl die son se warmte en lig ook nodig is vir groei.
Die hand dui op ons afhanklikheid van God wat ons asof met Sy eie hand rig en lei. Dit dui ook op die hand van die opvoeder wat die jong kind in sy opvoedingsproses koester.

Die jong plant simboliseer enersyds die kinders wat gelei en opgevoed word by hierdie skool; en andersyds die onblusbare lewensdrif en energie waarmee ons ‘n eie toekoms vir die Christen-Afrikanerkind hier wil skep.

Die leuse, “Ek lewe in U lig” sluit nou aan by hierdie simboliek: Ons lewe, kragtig en dinamies groeiend in God se koesterende lig; en onder Sy beskermende hand.SKOOLLIED

Aan die voet van Soutpansberg
Staan Vivo CVO.
'n Skool gebou op die fondament
van dit waarin ons glo:

Die Bybel as die Woord van God
Die hart van al’s wat ons leer;
Ons taal is suiwer Afrikaans,
Ons hoogste doel – God te eer!

God’s hand hou ons in Sy gena’
Ons groei van krag tot krag.
“Ons lewe in U lig”
Ons leuse elke dag!
TUISBLAD | ADMINISTRASIE | AKADEMIE | KULTUUR | SPORT | FASILITEITE | BESTUUR | KONTAK ONS