Visit our facebook page
TUISBLAD ALGEMEEN AKADEMIE KULTUUR SPORT FASILITEITE BESTUUR KONTAK ONS
 
ALGEMENE INLIGTING
VAKKEUSES
ONDERSTEUNING
KLEUTERSKOOL
GRAAD R
TINA COWLEY LEESSENTRUM
LEERLING PRESTASIES 2016
GEDRAGSKODE
TOELATINGSBELEID
SKOOLWAPEN & LIED
BESTUURSRAAD

Leerling Ondersteuning

Mev. Jennifer du Preez is verantwoordelik vir die leerling ondersteuning in die skool. Beide akademiese en emosionele berading kan gedoen word, indien ‘n onderwyser ‘n leerling verwys vir berading.

 Akademiese berading fokus op die skolastiese probleme en ondersteuning. Daar is verskeie vak-onderwysers wat ekstra klasse in hulle eie vakgebied aanbied.

Indien daar ‘n behoefte ontstaan vir ekstra klasse (mits die leerling sy/haar kant bring in die klas met huiswerk) kan dit so met die onderwyser gereël word.

 Emosionele berading behels onder andere berading na trauma of enige emosionele situasie soos egskeiding ensovoorts.

 Mev. Jennifer du Preez het ‘n Honneurs graad in Opvoedkundige Sielkunde en praktiese opleiding en Berading.

 Indien ‘n probleem buite die kwalifikasie gebied van die hulpverlenende persone val, word die leerling dan verder verwys vir berading by ds. Petrus Janse van Rensburg.

Ouers kan direk met die hoof skakel indien daar ‘n behoefte ontstaan vir die tipe leiding. Die hoof sal dan die nodige reëlings met mev. Jennifer du Preez maak, waarna die leerlinge na die aangewese persoon verwys sal word.

 Ons is huidiglik besig om ons ondersteuningsnetwerk te hersien en uit te brei. Dit sal binne kort in plek wees en dan sal u in kennis gestel word daarvan.

TUISBLAD | ADMINISTRASIE | AKADEMIE | KULTUUR | SPORT | FASILITEITE | BESTUUR | KONTAK ONS