Visit our facebook page
TUISBLAD ALGEMEEN AKADEMIE KULTUUR SPORT FASILITEITE BESTUUR KONTAK ONS
 
ALGEMENE INLIGTING
VAKKEUSES
ONDERSTEUNING
KLEUTERSKOOL
GRAAD R
TINA COWLEY LEESSENTRUM
LEERLING PRESTASIES 2017
GEDRAGSKODE
TOELATINGSBELEID
SKOOLWAPEN & LIED
BESTUURSRAAD

Leerling Ondersteuning

Die ondersteuningspan is verantwoordelik vir die leerling ondersteuning in die skool. Beide akademiese en emosionele berading kan gedoen word, indien ‘n onderwyser ‘n leerling verwys vir berading.

 Akademiese berading fokus op die skolastiese probleme en ondersteuning. Daar is verskeie vak-onderwysers wat ekstra klasse in hulle eie vakgebied aanbied.

Indien daar ‘n behoefte ontstaan vir ekstra klasse (mits die leerling sy/haar kant bring in die klas met huiswerk) kan dit so met die onderwyser gereël word.

 Emosionele berading behels onder andere berading na trauma of enige emosionele situasie soos egskeiding ensovoorts.

 Indien ‘n probleem buite die kwalifikasie gebied van die hulpverlenende persone val, word die leerling dan verder verwys vir berading of sielkundige hulp.

Ouers kan direk met die hoof skakel indien daar ‘n behoefte ontstaan vir die tipe leiding.

TUISBLAD | ADMINISTRASIE | AKADEMIE | KULTUUR | SPORT | FASILITEITE | BESTUUR | KONTAK ONS