Visit our facebook page
TUISBLAD ALGEMEEN AKADEMIE KULTUUR SPORT FASILITEITE BESTUUR KONTAK ONS
 
ALGEMENE INLIGTING
VAKKEUSES
ONDERSTEUNING
KLEUTERSKOOL
GRAAD R
TINA COWLEY LEESSENTRUM
LEERLING PRESTASIES 2017
GEDRAGSKODE
TOELATINGSBELEID
SKOOLWAPEN & LIED
BESTUURSRAAD

FILOSOFIE VAN CVO VIVO KLEUTERSKOOL

Alle opvoeding by CVO Vivo Kleuterskool berus op die volgende beginsels:
- Elke kind word as individu gerespekteer.
- Ouers word as vennote in die opvoedingsproses beskou.
- Christelike waardes word deur die personeel voortgeleef en aan die kleuter verduidelik.
- Die veiligheid en beskerming van elke kind geniet prioriteit.
- Spel is van die allergrootste belang in die ontwikkeling van die kleuter en is die instrument waardeur die
  kurrikulum uitgevoer word.
- Alle aktiwiteite wat aangebied word is ontwikkelings- en individu geskik.
- Al die ontwikkelingsareas word as ewe belangrik beskou, nl. emosioneel, sosiaal, intellektueel, fisies en normatief
- Kleuteronderrig behoort as vreugdevol en opwindend deur die kleuter ervaar te word. 
    Die vaardighede wat ontwikkel en verskerp word is:
    - Groot- en fynmotoriek
    - Visuele-, sensoriese en ouditiewe persepsies.
    - Taal ontwikkeling.
    - Perseptuele vaarighede.
    - Kognitiewe ontwikkeling.
    - Konsentrasie en aandagspan.
    - Skoolgereedheid.

TUISBLAD | ADMINISTRASIE | AKADEMIE | KULTUUR | SPORT | FASILITEITE | BESTUUR | KONTAK ONS