Visit our facebook page
TUISBLAD ALGEMEEN AKADEMIE KULTUUR SPORT FASILITEITE BESTUUR KONTAK ONS
 
ALGEMENE INLIGTING
VAKKEUSES
ONDERSTEUNING
KLEUTERSKOOL
GRAAD R
TINA COWLEY LEESSENTRUM
LEERLINGPRESTASIES 2017
GEDRAGSKODE
TOELATINGSBELEID
SKOOLWAPEN & LIED
BESTUURSRAAD


Akademiese beplanning

ONDERRIG

 • Onderrig word aangebied oor die volle vakinhoud van elke vak.
 • Die hoof en/of die akademieseraad doen periodieke klasbesoeke as deel van kwaliteitsbeheer en kontroleer skrifte volgens 'n program soos aangedui in die CAPS dokumente vir die bepaalde graad.
 • Die BCVO doen skoolbesoek op versoek van die Opvoedingsraad. Daar word deurgaans gestrewe na die hoogste akademiese standaard in elke vak.
 • Daaglikse huiswerk word aan die leerlinge voorsien. In belang van die leerlinge vra ons asb dat ouers / voogde betrokke sal wees by die uitvoer van huiswerk om te verseker dat die leerlinge die dag se leersaamhede verstaan.

TOETSE

 • Minstens twee toetse per vak per kwartaal word beplan of soos aangedui in die bepaalde Vakbeleide.
 • Toetse word alleen uitgestel met die hoof se toestemming.
 • Die inhoud waaroor toets of eksamen geskryf word, word minstens sewe dae voor die toets of eksamen, skriftelik bekend gemaak.  Toetse en eksamenroosters word vroegtydig aan ouers en leerlinge gegee sodat  ouers hulle programme daarby kan aanpas.
 • Die huiswerk oor die gedeelte waaroor toets of eksamen geskryf word, sal nagesien wees deur die personeellid alvorens dit getoets word.
 • Voor toetse geskryf word moet dit eers deur vakhoofde en fasehoofde gemodereer word.
 • Voor die andwoordstelle huistoe gestuur word, moet dit eers gemodereer word.
 • Nagesiene toetse word huis toe gestuur vir ondertekening deur die ouers / voog waarna dit teruggestuur word aan die skool.

RAPPORTE EN VERSLAE

 • 4 Rapporte word per jaar uitgegee gedurende die eerste week van elke kwartaal of soos die skoolbestuur besluit.
 • Ouerdag reëlings sal deurgegee word na ontvangs van die rapporte.
 • Ter afsluiting van die skooljaar sal rapporte slegs oorhandig word indien alle fondse vereffen en skooleiendom ingehandig is.

EKSAMENS / TOETSREEKSE

Graad 3 tot 11:
Toetse word geskryf soos voorgeskyf in die Vakbeleide van die bepaalde vakke.
1ste Kwartaal:  Toetse en Take
2de Kwartaal:  Toetse / Take en Eksamen
3de Kwartaal:  Toetse en Take

4de Kwartaal:  Eksamen

Graad 12:
1ste Kwartaal: Toetse en Take     
2de Kwartaal: Toetse en Take
3de Kwartaal: Rekordeksamen en Take
4de Kwartaal: NSS-Eksamen (IEB)                                                                                                                           

Daar word slegs een vak per dag geskryf. Vraestelle (toetse of eksamens) is op skrif.
Eksamensessies word soos volg gereël: leerlinge skryf die laaste sessie en mag die eksamenlokaal nie verlaat voor die einde van die sessie nie.

Tydens eksamens moet alle laerskoolleerlinge elke skooldag by die skool wees tot en met die laaste skooldag en eksamen word tot en met die laaste skooldag geskryf. Graad 10 - 12-leerlinge is slegs by die skool die dae wat die leerling 'n vak skryf (voldag by die skool) en as daar geen vak geskryf word nie studeer leerlinge tuis.


Skoolbestuur kan aanpassings maak waar nodig.

TUISBLAD | ADMINISTRASIE | AKADEMIE | KULTUUR | SPORT | FASILITEITE | BESTUUR | KONTAK ONS