Visit our facebook page
TUISBLAD ALGEMEEN AKADEMIE KULTUUR SPORT FASILITEITE BESTUUR KONTAK ONS
 
 
WELKOM BY CVO VIVO!! 

     
                                                                                           Visie

CVO skool Vivo streef daarna om:
-  'n suiwer Christelike onderwysstelsel daar te stel.
-  te alle tye te staan as 'n navolgenswaardige voorbeeld van die opvoeder in die praktyk.
-  die Christelike Volkseie karakter van ons skool daar te stel.
-  voortdurend geleenthede te skep waardeur die leerlinge in ons invloedsfeer kan groei en ontwikkel tot ,,,gebalanseerde jongmense van edele inbors en karakter.
 -  uitnemende onderrig te verskaf deur middel van effektiewe bestuur, administratiewe stelsels en - dienste en ,,,,die,handhawing van hoë standaarde.                                                     Missie

Om toenemend gerig te wees daarop om:
-  'n positiewe verskil te maak in die lewens van die leerlinge wat aan ons sorg toevertrou is.
-  in afhanklikheid van God die leuse van ons skool, "Ek lewe in U lig" uit te leef.
-  pro-aktief besig te wees en ook die leerlinge te beïnvloed om hierdie leuse op alle lewensterreine uit te leef.
-  leerlinge voor te berei vir die beroepslewe na skool; leerders voor te berei om as gebalanseerde ,,,volwassenes hul plek vol te staan in die samelewing.TUISBLAD | ADMINISTRASIE | AKADEMIE | KULTUUR | SPORT | FASILITEITE | BESTUUR | KONTAK ONS