Visit our facebook page
TUISBLAD ALGEMEEN AKADEMIE KULTUUR SPORT FASILITEITE BESTUUR KONTAK ONS
 
ALGEMENE INLIGTING
VAKKEUSES
ONDERSTEUNING
KLEUTERSKOOL
GRAAD R
TINA COWLEY LEESSENTRUM
LEERLINGPRESTASIES 2017
GEDRAGSKODE
TOELATINGSBELEID
SKOOLWAPEN & LIED
BESTUURSRAAD

 

 

WELKOM BY CVO VIVO!!!                

     
 
                              Visie

           Om ons verbondskinders op te voed en professioneel te onderrig;
                 1. 
Binne die Protestante Gereformeerde Leer.
                 2.  Binne ons Afrikaner kultuurverband.
                 3.  In ons moedertaal, Afrikaans.

                 4.  Akademies op 'n hoë standaard.  
             
5.  Streng gedissiplineerd.
             
6.  Leiding in relevante lewensvaardigheid met 'n gebalanseerde positiewe uitkyk.  


                                                        Missie

            Om te alle tye:
                   1.  
Te staan as 'n navolgenswaardige voorbeeld van die opvoeder in die praktyk.
              
 2.  Die Christelike en Volkseie karakter van ons skool te weerspieël.
              
 3.  Voortdurend geleenthede te skep waardeur die leerlinge in ons invloedsfeer kan groei
                   en ontwikkel tot gebalanseerde jongmense van edele inbors en karakter
.

 

Baie dankie aan al ons borge met hul bydrae tot die skool se sukses.
Kliek hier vir meer inligting oor ons borge.


TUISBLAD | ADMINISTRASIE | AKADEMIE | KULTUUR | SPORT | FASILITEITE | BESTUUR | KONTAK ONS