Visit our facebook page
TUISBLAD ALGEMEEN AKADEMIE KULTUUR SPORT FASILITEITE BESTUUR KONTAK ONS
 
ALGEMENE INLIGTING
VAKKEUSES
ONDERSTEUNING
KLEUTERSKOOL
GRAAD R
TINA COWLEY LEESSENTRUM
LEERLINGPRESTASIES
GEDRAGSKODE
TOELATINGSBELEID
SKOOLWAPEN & LIED
BESTUURSRAAD
COVID-19

Ons Virtuele Opedag

Klik hier om ons VIRTUELE OPEDAG by te woonWELKOM BY CVO VIVO!!! 

Matrieks 2020, sterkte met die eindeksamen!!!


     

     
 

                     Ons Visie

           Om ons verbondskinders op te voed en professioneel te onderrig;
                 1. 
Binne die Protestante Gereformeerde Leer.
                 2.  Binne ons Afrikaner kultuurverband.
                 3.  In ons moedertaal, Afrikaans.

                 4.  Akademies op 'n hoë standaard.  
             
5.  Streng gedissiplineerd.
             
6.  Leiding in relevante lewensvaardigheid met 'n gebalanseerde positiewe uitkyk.  


                                                     Ons Misie

            Om te alle tye:
                   1.  
Te staan as 'n navolgenswaardige voorbeeld van die opvoeder in die praktyk.
              
 2.  Die Christelike en Volkseie karakter van ons skool te weerspieël.
              
 3.  Voortdurend geleenthede te skep waardeur die leerlinge in ons invloedsfeer kan groei
                   en ontwikkel tot gebalanseerde jongmense van edele inbors en karakter
.

 
Ons Borge
Baie dankie aan al ons borge met hul bydrae tot die skool se sukses.

TUISBLAD | ADMINISTRASIE | AKADEMIE | KULTUUR | SPORT | FASILITEITE | BESTUUR | KONTAK ONS